Dancing on Aerial Silk – Elements and Choreography – Aerial silk manual (PDF)

Dancing on Aerial Silk – Elements and Choreography – Aerial silk manual (PDF)

08/11/2021 0

Dancing on Silk is a book that explains history and development of this discipline, including a combination of dance, sports, fitness and art of choreography.

The book shows the anatomy and muscles of the body we use, along with strenght exercises and body preparation essential for starting the training.

The book can serve as a manual because it contains the initial elements that are gradually perfected into more complex ones thus creating a choreography.

The basics and upgrade elements are presented in full coloured photographs and step by step explanations, correct and safe technique on aerial silk, as well as elements of preparation for the body, muscle strengthening and stretching.

Euro (€)
  • Euro (€)
  • United States dollar ($)
  • Serbian dinar (рсд)
SKU: 100189-1 Category:

Description

PLES NA SVILI
Ana Dragičević Vukman

Ples na Svili je knjiga koja objašnjava istoriju
i razvoj ove discipline, uključujući kombinaciju plesa,
sporta, fitnesa i umetničku koreografiju.
Knjiga prikazuje anatomiju i mišiće tela koje koristimo
zajedno sa vežbama snage i pripremu tela bitnu
za početak treninga.

Knjiga može da posluži kao priručnik
jer sadrži početne elemente
koji se postepeno usavršavaju u kompleksnije,
a time dobijamo i koreografiju,
Kroz slikovit način i objašnjenje se prikazuju osnove
i nadogradnje uz pravilnu i sigurnu tehniku
na vazdušnoj svili, kao i elementi pripreme tela,
jačanja mišića i istezanja.